NL FR EN

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DR. AN STAS

ER IS EEN PATIENTENSTOP 

IK WERK MET EEN TELESECRETARIAAT, DIT ZORGT ERVOOR DAT DE CONSULTATIES ONGESTOORD KUNNEN PLAATSVINDEN.


Raadpleging

Gelieve op raadpleging te komen bij mij op het kabinet.

Huisbezoeken zijn uitsluitend voorzien voor minder mobiele patiënten of ernstig zieke patiënten die zich onder geen geval buitenshuis kunnen begeven. 

Er is elke weekdag raadpleging, dit uitsluitend na het nemen van een afspraak. Het nemen van de afspraak doet u het liefst elektronisch via mijn online agenda (24uur op 24, 7 dagen op 7) OF indien dit niet mogelijk is telefonisch.

Ik voorzie per genomen afspraak ongeveer 20 minuten. Dit betekent dat ik dus 20 minuten voorzie PER patiënt. Onaangekondigd met 2 patiënten naar 1 afspraak komen is niet mogelijk.


Indien u een dringende afspraak nodig hebt voor de dag zelf, maar geen plaats meer vindt in ons online agenda, neemt u best telefonisch contact met ons op en dan proberen we u in de mate van het mogelijke tussen te voegen in ons agenda. Dit is dan een korte afspraak, waar enkel het dringende probleem wordt behandeld.


Als u met 2 personen wenst te komen, kies dan ook een dubbele afspraak in m'n online agenda. Op deze manier heb ik voldoende tijd om beide patiënten grondig te helpen, alsook respecteert u hiermee mijn professionele agenda en de agenda van de patiënten die na u komen. Als een dubblele afspraak niet meer mogelijk blijkt, gelieve dan te bellen.Onaangekondigd per 2 komen heeft dus enkel nadelen, zowel voor u, als voor de arts, als voor de patiënten na u. 


>>> Belangrijk <<<

>> Breng altijd uw ID-kaart mee. 


Huisbezoek

Zoals hierboven reeds vermeld zijn huisbezoeken uitsluitend voorzien voor minder mobiele patiënten of ernstig zieke patiënten die zich onder geen geval buitenshuis kunnen begeven. 

In de meeste gevallen is het mogelijk en verantwoord dat de patient zich tot bij de arts verplaatst en niet omgekeerd.

Het is belangrijk een huisbezoek telefonisch aan te vragen vóór 10 uur de dag zelf!(uitgezonderd hoogdringendheid, dan kan u steeds bellen). 


'Bel-uurtje'

Voor een resultaat van een onderzoek of andere korte vraag kan u bellen tussen 19 en 20 uur op Maandag, Dinsdag en Donderdag.Soms ook op Vrijdag.

Zo kunnen we praten zonder dat een andere patiënt meeluistert en worden andere gesprekken zo weinig mogelijk gestoord.

>>> Gelieve NIET te bellen tussen 18 en 19 uur als het niet dringend is. Voor niet dringende zaken wacht u tot na 19 uur! <<<


Voorschriften en attesten

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijk van uw arts. Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt gezien te hebben. Voorschriften of attesten afleveren op telefonische aanvraag zijn dus absoluut niet mogelijk

Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak. Er is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Uw arts mag alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Wanneer uw vraag niet voldoet aan deze eis of de arts dit niet kan nagaan - omdat het gaat om een in de tijd terugwerkend attest - zal de arts u dit steeds weigeren! Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is!

Voor de regels over kinderen en hun afwezigheden verwijs ik u door naar de volgende website: www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/

Ook het afleveren van voorschriften gebeurt uitsluitend tijdens de raadpleging.

Voor nieuwe medicatie dient u dus altijd op raadpleging te komen. 

Voor de verlenging van chronische medicatie worden tijdens de raadpleging voldoende voorschriften uitgeschreven om rond te komen tot het moment waarop een nieuw medisch onderzoek verantwoord is.
Wachtdienst

-  In het weekend: vanaf vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 8 uur

-  Vanaf 20 uur op de vooravond van een feestdag tot de ochtend 8 uur na de feestdag

is er steeds een arts beschikbaar via Wachtpost Zennevallei voor een consultatie of huisbezoek:

Tel.: 02 361 10 10

Adres: Alsembergsesteenweg 89,1501 Buizingen.


Doorheen de week schakel ik mijn telefoon door - vanaf 20 uur tot 8 uur 's anderendaags - naar de arts van wacht. OPMERKING: U kan me steeds contacteren op het e-mailadres. Langs deze weg worden echter geen medische adviezen gegeven of uitspraken gedaan omtrent uw gezondheidstoestand. Noch worden er via deze weg afspraken gemaakt of resultaten doorgestuurd. 

Het kan hierbij gaan om informatieve mededelingen die belangrijk/handig zijn voor de arts.